Tips #24 Indmuringer ved døre/vinduer

Vi har vel alle prøvet det, man indsætter et vindue og vægg en står vidt å ben omkring vinduet. Normaltvis kan dette løses hurtig og nemt ved at ændre væ ggen en smule.

Tag egenskaberne for væggen som vinduet sidder i (ALT+ENTER) Og vælg “EDIT” Ved “Material” Skub lagene ud til siderne hvor de hører til, så der er en enkelt “Core” Core er for det meste isolering.Sæt kryds i de materialer som skal “Wrappe” Det vil sige, de materialer som skal dreje rundt når der bliver indsat et vindue eller en dør.

Tryk “OK” Til det hele og det skulle nu helst se sådanne ud.

Medmindre at vinduet ikke er indstillet korrekt. De standard vinduer der er i revit er alle sat op korrekt (Så vidt jeg har lagt mærke til) Og har også en indstilling så man kan ændre størrelsen på indmuring (kuldebros isolering)

Dette gøres ved at mærkere vinduet, vælge “Edit Type”  lidt nede på skærmen står der “Closure Depth” Indtast ønskede tal og tryk “OK”

 

i Næste tip vil jeg redegør lidt for vinduer der ikke er sat ordentlig op, og hvordan man ændrer dette.

.

2 thoughts on “Tips #24 Indmuringer ved døre/vinduer”

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.