Tips #25 Press and Drag

En lille funktion der kan være nyttig og sparer én for et enkelt musse klik er “Press And drag”  Nede i højre hjørne af Revit, er der en lille kryds boks ved dett e navn.

Hvis boksen er krydset af, kan man trække i væ gge, vinduer osv bare ved at trykke, og holde musen nede. Hvis den ikke er krydset af, skal man først markere det objekt man vil flytte før man træ kker i det.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.