Skip to Content

Revitblog.dk

Danmarks, måske, mest opdaterede Revit blog

Tips #45 Sweeps, fortsat med Parametre

Be First!
by oktober 26, 2010 Tips

Fortsat fra Tips #44

Sidst blev der lavet et nedløb, denne var dog ikke parametrisk på nogen måder, så vi skal have tilføjet parametre så vi kan styre længder, tykkelser og vinkler.

Start med at åbne familien fra hvor du gemte den.Derefter gå ind på “Left” under “Elevations”

Autodesk Revit Architecture 2011 - [Family1 - Elevation Left] - [Elevation Lef_2010-10-25_18-42-24.png

Marker nedløbet og vælg “Edit Sweep”

Vælg derefter “Sketch Path”

Vi er nu der hvor vi startede med at lave banen for det profil vi tegnede, det er også her vi skal have sat vore parametre på. Vælg “Aligned Dimension” for at sætte mål på.

Sæt mål af som vist.

Marker den nederste mål linie. For oven under label vælge “Add Parameter”

Udfyld parameter vinduet som følgende, og tryk “OK”

Opret nu en parameter til hver af mål linierne. Navngiv linierne så man ved hvad det er man indstiller på nå r man ha r loadet familien ind i sit projekt.

Nu mangles der kun et parameter, og det er til materiale. Tryk 2 gange på den grønne vinge for at afslutte redigering af Sweepet

Autodesk Revit Architecture 2011 - [Family1 - Elevation Left] - [Elevation Lef_2010-10-25_18-54-30.png

Marker nedløbsrøret. I properties boksen trykkes på den lille firkant.

Tryk på “Add Parameter” og udfyld som vist

Tryk “OK”

Familien er nu færdig og kan loades ind i et projekt. (Hvis man ønsker kan man også lave et parater til radiusen på røret)

Previous
Next

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed