Skip to Content

Revitblog.dk

Danmarks, måske, mest opdaterede Revit blog

Tips #75 Grids

Tips #75 Grids

Be First!
by maj 19, 2011 Tips

Grids er en dejlig ting t il de større projekter, det kan vi nok alle blive enige om. Jeg blev spurgt idag om hvordan man ændrer “hovedet” på et grid (Modul linier) fra rundt til noget andet, så det vil jeg lige følge op på.

Selve hovedet på Grid´et er en familie, så der skal tegnes en ny der kan loades ind i det projekt man arbejder på. Start med at lave en ny family, under annotations – M_Grid Head

Når den åbner den nye familie, er der en lille rød note midt i det hele, slet denne.

Lig mærke til den sorte streg som er på center linien, den skal forstille enden af grid´et. Det vi skal nu er at tegne den form vi ø nsker for vor hoved. Brug line tool.

Det næste er så at få en “label” ind, altså det tal/Bogstav som vi bruger i vores grids.Label findes under Home tabben og så Labels.

Tryk der hvor din label skal placeres (Position kan ændres senere) Der dukker nu en skærm frem, overfør name til den højre side og ændrer sample value til f.eks. 1

Flyt med labelen til at den passer midt i det nye hoved.

Gem nu familien, og load den ind i dit projekt. Nu gælder det så om at få de nye hoveder på gridsne. Når du er inde i projektet, marker dine grid lines og vælg edit type

Under symbol væ lges nu den familie vi lige har loadet ind.

Tryk OK,og hopla, der er kommet nye hoveder på grids´ne

Previous
Next

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed